Mat soch ke…

Mat soch ke…
Tere Kismat me, aur likha kya hain..
Tu aage badhta jaa…
Mat dekh.. ke piche fir…
Guzraa kya hain..
Kyum Bekaraar hain tu….
aane waale, us… kal ke liye…
Tu aaj me jeeta jaa..
aaj ke is.. Pal ke liye…
Mat soch ke…
Tere Kismat me, aur likha kya hain..
©Kaushik Chavan